You are right!!
/ Honcho, Konosu-shi, Saitama /
// 交通規則遵守(^ ^)

You are right!!
/ Honcho, Konosu-shi, Saitama /
// 交通規則遵守(^ ^)